Informatie over ons product

Product

Hoe helpt het u?

PIFmaker helpt u met het communiceren over uw klinische proeven naar patiënten op een begrijpbare manier. Een begrijpelijk Proefpersonen Informatie Formulier (PIF) zorgt ervoor dat patiënten een goed afgewogen beslissing kunnen nemen over hun onderzoeksdeelname en bij deelname weten wat hen te wachten staat.

Dit geeft patiënten meer controle tijdens het proces van klinische studies. De resultaten van ons werk zijn van enorme toegevoegde waarde voor de patiënt gedurende alle stappen van een klinische studie. Het helpt om in te spelen op de behoeftes van de patiënten bij het meedoen aan een onderzoek.

De PIFmaker transformeert complexe informatie naar eenvoudige tekst met animaties en illustraties. Niet alleen voor patiënten is deze manier van presenteren relevant en bruikbaar, de structuur maakt het ook voor een behandelteam eenvoudiger om de studie te introduceren en informatie terug te vinden. Door gebruik te maken van ons product werkt u mee aan gezondheidszorg die iedereen begrijpt.

Hoe werkt het?

Op basis van de laatste versie van de verplichte sjablonen wordt de PIF voor u al deels uitgeschreven in begrijpelijke tekst. Hierbij is het alleen nog nodig om een aantal zaken aan te passen om op uw studie te laten aansluiten. Zo wordt een groot deel van het nodige werk u al uit handen genomen. In de veilige, digitale omgeving van de PIFmaker kunt u eenvoudig tekst bewerken en toevoegen en illustraties implementeren.

Het werken aan de PIF kan in deze omgeving door één persoon of een heel team worden gedaan. Hieronder vindt u een compleet overzicht van alle voordelen van het gebruiken van de PIFmaker.

Innovatief

Met de online PIFmaker omgeving is het makkelijker dan ooit om binnen een team de benodigde documenten op te stellen. Bewerk en voeg teksten toe, maak gebruik van de database met illustraties, en creëer een begrijpelijk document als resultaat.

De ingebouwde template ondersteunt de gebruiker bij het opstellen van de PIF en haalt een deel van het schrijfwerk weg, zodat alleen de voor de betreffende studie specifieke tekst hoeft te worden toegevoegd. Deze template wordt op maat opgesteld voor de betreffende studie.

Om patiënten volledig te kunnen ondersteunen in hun klinisch proces is het belangrijk om het juiste taalgebruik in te zetten in de documenten die zij meekrijgen. Als expert kan het moeilijk zijn om lastige concepten over te brengen aan patiënten. De PIFmaker helpt hierbij door te sturen bij het gebruiken van de juiste woorden.

Efficiënt

Om het overzicht te kunnen behouden maakt de PIFmaker gebruik van een versiebeheersysteem. Ook kan er in het programma commentaar geleverd worden op de veranderingen. Dit maakt het ook eenvoudiger om de correcte versie op te sturen naar verschillende instanties.

Een ander belangrijk punt bij het opstellen van een PIF is de communicatie die ervoor nodig is, of dit nu intern of extern is. De PIFmaker maakt het mogelijk om documenten direct op te sturen naar een METC om zo versneld door het goedkeuringsproces te komen, met als resultaat een soepel proces richting het starten van de studie.

De PIFmaker maakt het mogelijk om de gemaakte PIF zowel fysiek (PDF) als online te exporteren. Dit wordt gedaan door het hosten van de PIF op PIFinformatie.nl. Hier kunnen patiënten terecht voor hun documenten en ondersteunende informatie. Ook is het hier mogelijk om animaties te verwerken om dieper in te gaan op de stof.

Patiëntgericht

De PIF speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en de rechten van de proefpersonen. Het gebruik van eenvoudig taalgebruik en illustraties zorgt ervoor dat de cruciale informatie in de PIF beter wordt overgedragen aan de lezer. Voor patiënten is dit belangrijk omdat het document voor hen als steunpilaar dient.

Het positieve neveneffect van patiëntgericht een PIF opstellen is het verhogen van de inclusie bij de studies. Wanneer een PIF niet op een voor de patiënt begrijpelijke manier is opgesteld kan dit een drempel vormen, waardoor de patiënt afziet van onderzoeksdeelname.

De PIF wordt gebruikt in het medisch onderzoek om (potentiële) proefpersonen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen omtrent hun deelname en hen zo volledig mogelijk te informeren over de behandeling die zij zullen krijgen.